Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2012

kokosowarozkosz
Wiedziałem, że to dobrze, ale... zawsze boli, gdy ktoś cię nie lubi tak bardzo jak ty lubisz tego kogoś.
— Earl Hickey
Reposted fromedson edson viaCuukierek Cuukierek
kokosowarozkosz
Kiedy ktoś nie docenia Twojej obecności, pozwól mu poczuć, jak to jest bez Ciebie.
Reposted fromMerlinka Merlinka viaCuukierek Cuukierek

November 06 2012

kokosowarozkosz
0942 8af0
Reposted byThisIsWarCar0linotepienie
kokosowarozkosz
0922 f94d
kokosowarozkosz
0917 2309
Reposted byhahatCar0linagnessathisnonsense

November 04 2012

kokosowarozkosz
1257 0535
Reposted bycigarettelighterwiecejniezobaczyszthiscouldbeheaven
kokosowarozkosz
1243 3222
Reposted bycigarettelighterkonfetkaIntimateSurvivedGirlBoniaablutelf
kokosowarozkosz
1232 3e8b
kokosowarozkosz
1228 3190
Reposted bystrawberrry strawberrry
kokosowarozkosz
1186 7baf
Reposted byNormaJeaneMandarielstrawberrryDeko-Stoffbawisabawisa
kokosowarozkosz
1168 631e
Reposted bystylishKasztaniakoutkaparustyrustythewayifeeldodomudalekocolagatjiBoniaablutelfkemikalgirlhoundsoflovealphahoch3nieuczesanemysliHappinessIsEasysraniewbaniemartuszkarimaHeddanaminikellinedelighteddwarkoczvillablaadziewczynawolczykijauseeidreamceciliabrovinskyem82lajkindacatchyetaine-eirexnothumanalallnoelleMagnolia11IamPerfecttonguetiedwaniliowa
kokosowarozkosz
1164 a5a9
Reposted bystylishmagdanestornosiemkaoutkapacitiesofnightgoraca-czekoladainsanedreamerzwerbowanasadworldzbyszek-kolega-z-wojskamalypotworek13-daysjobilaseen
kokosowarozkosz
9733 861f
Reposted fromnfading nfading viaedenpath edenpath

November 03 2012

kokosowarozkosz
0105 332a
Reposted fromretaliate retaliate vialexieo lexieo
kokosowarozkosz
7104 f536
Reposted fromlittlestories littlestories vialaj laj
kokosowarozkosz
8491 d9da
Reposted frommarrymebrian marrymebrian vialaj laj
kokosowarozkosz
via  arielle_u
Reposted fromidzsobie idzsobie viakonfetka konfetka
kokosowarozkosz
8511 e5b1
Reposted fromJakisproblem Jakisproblem viakonfetka konfetka
kokosowarozkosz
7558 c2a9
Reposted fromdziewcze dziewcze viakonfetka konfetka
kokosowarozkosz
Ser­cem pisze­my scenariusze.
Myśla­mi je kasujemy. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz vialaj laj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl